Wat betekent self in Swift

Wat betekent self in Swift?

Met het gereserveerde woord self krijg je, in de definitie van een struct, class of enum, toegang tot de instantie van het type zelf en dus tot alle properties en methodes van die instantie.

In de meeste gevallen heb je self niet nodig: Swift is in staat om, wanneer je de naam van een variabele of property gebruikt, af te leiden dat je de instance-variabele of -property bedoelt. Alleen als je in een methode een variabele declareert met dezelfde naam als een reeds bestaande property, heb je self nodig om bij de property te komen: