Wat is een array in Swift?

Een array is een verzameling van één of meer waarden. In principe hebben alle waarden in een array in Swift hetzelfde datatype. Elk element uit een array heeft een index: het ‘volgnummer’ van het element. Het eerste element uit een array heeft als index de waarde nul, het tweede element heeft de waarde één, enzovoort.

Net als andere variabelen moeten arrays worden gedeclareerd en geïnitialiseerd.

Swift kent een aantal manieren om een array te declareren en/of te initialiseren. Een voorbeeld:

De eerste regel zorgt ervoor dat er een array wordt gemaakt met daarin vier Int-waarden. Dankzij type inferring weet Swift dat het om Int-waarden gaat.

Een andere manier is door eerst de array te declareren en hem pas daarna te initialiseren:

Aan array-variabelen kunnen op diverse manieren elementen worden toegevoegd. Een paar voorbeelden:

Nadat deze regels zijn uitgevoerd, bevat nogEenArray vier elementen.

Een element kan ook uit een array-variabele worden verwijderd, bijvoorbeeld als volgt:

Hiermee wordt het laatste element (in dit geval dus het element met als inhoud Element vier) verwijderd.

Of om het eerste element (dus het element met index nul) te verwijderen:

Nadat deze regels zijn uitgevoerd, bevat onze array nog twee elementen: Element twee en Element drie.

Related entries