A W

Archief Blog-archieven

Wat betekent null?

Null is een andere term voor een onbekende of niet bestaande waarde. Een null-variabele is dus een variabele waarvan de waarde niet is gedefinieerd.

Lees verder

Wat is een pointer?

Een pointer is een variabele die wijst naar een adres in het geheugen van een computer of mobiel apparaat. Pointers worden vooral in programmeertalen zoals C, C++ en Objective-C veel gebruikt. Ze maken

Lees verder