I W

Archief Blog-archieven

Initializer of initialiser in Swift

Een initializer (ook wel initialiser) is een functie die zorgt dat alle properties van een datatype zijn geïnitialiseerd zodra een instantie (waarde of object) van dat datatype wordt gemaakt. Een

Lees verder

Wat betekent self in Swift

Wat betekent self in Swift? Met het gereserveerde woord self krijg je, in de definitie van een struct, class of enum, toegang tot de instantie van het type zelf en dus tot alle properties en methodes

Lees verder

Wat is een array in Swift?

Een array is een verzameling van één of meer waarden. In principe hebben alle waarden in een array in Swift hetzelfde datatype. Elk element uit een array heeft een index: het ‘volgnummer’

Lees verder

Wat is een datatype in Swift?

Met een datatype in Swift geef je aan om wat voor soort waarde het gaat: een getal, een teken, een stuk tekst enzovoort. In Swift hebben alle waarden, variabelen en constantes een vast datatype: als het

Lees verder

Wat is een dictionary in Swift?

Een dictionary is een ongeordende verzameling van waarden. Elke waarde in een dictionary heeft een trefwoord. Het trefwoord en de waarde kunnen beide een ander datatype hebben. In onderstaand voorbeeld

Lees verder

Wat is een Tuple?

Een tuple is een groep variabelen die als één geheel wordt gezien. Tuples kunnen, net als gewone variabelen, aan functies worden doorgegeven of door functies worden geretourneerd. Een tuple

Lees verder