Archief Blog-archieven

Wat betekent een liggend streepje in Swift

Een liggend streepje in Swift (ook wel underscore of underbar genoemd, _) kun je het beste vertalen met ‘negeer dit’. Je gebruikt liggende streepjes om aan te geven dat je verder niets doet

Lees verder

Wat betekent let in Swift?

Met het gereserveerde woord let kun je in Swift een constante declareren. Hiertoe zet je het woord let vóór de naam die je aan de constante wilt geven, eventueel gevolgd door een dubbelepunt

Lees verder

Wat betekent var in Swift?

Met het gereserveerde woord var declareer je in Swift een variabele. Hiertoe zet je het woord var vóór de naam die je aan de variabele wilt geven, eventueel gevolgd door een dubbelepunt en

Lees verder

Wat is een array in Swift?

Een array is een verzameling van één of meer waarden. In principe hebben alle waarden in een array in Swift hetzelfde datatype. Elk element uit een array heeft een index: het ‘volgnummer’

Lees verder

Wat is een constante in Swift?

Een constante in Swift is een variabele waarvan de inhoud niet meer kan worden gewijzigd. Voor de rest gedragen constantes zich net als gewone variabelen: ze hebben een datatype en een waarde. Om een constante

Lees verder

Wat is een datatype in Swift?

Met een datatype in Swift geef je aan om wat voor soort waarde het gaat: een getal, een teken, een stuk tekst enzovoort. In Swift hebben alle waarden, variabelen en constantes een vast datatype: als het

Lees verder

Wat is een dictionary in Swift?

Een dictionary is een ongeordende verzameling van waarden. Elke waarde in een dictionary heeft een trefwoord. Het trefwoord en de waarde kunnen beide een ander datatype hebben. In onderstaand voorbeeld

Lees verder

Wat is een variabele?

Een variabele is een ‘vakje’ waarin een waarde kan worden bewaard. Deze waarde kan een getal zijn, maar bijvoorbeeld ook een een tekst of een complete verzameling waarden. Een bruikbare variabele

Lees verder