A I L W

Archief Blog-archieven

ARC – Automatic Reference Counting

ARC – Automatic Reference Counting is een manier die door Swift (en ook door Objective-C) wordt gebruikt voor geheugenbeheer: instanties (van classes) die in de heap worden bewaard, houden zelf een

Lees verder

Initializer of initialiser in Swift

Een initializer (ook wel initialiser) is een functie die zorgt dat alle properties van een datatype zijn geïnitialiseerd zodra een instantie (waarde of object) van dat datatype wordt gemaakt. Een

Lees verder

Lazy loading property in Swift

Een lazy loading property is een property die pas wordt geïnitialiseerd als hij voor het eerst wordt gebruikt. Normaal gesproken worden properties meteen geïnitialiseerd zodra je een instantie

Lees verder

Optional binding – optionals uitpakken in Swift

Optional binding is één van de manieren om een optional uit te pakken, met behulp van een speciale constructie: if let. var

Lees verder

Wat betekent een liggend streepje in Swift

Een liggend streepje in Swift (ook wel underscore of underbar genoemd, _) kun je het beste vertalen met ‘negeer dit’. Je gebruikt liggende streepjes om aan te geven dat je verder niets doet

Lees verder

Wat betekent if let in Swift?

De combinatie van de trefwoorden if en let wordt optional binding genoemd. Daarmee wordt een optional, indien deze niet nil is, ‘uitgepakt’: de bijbehorende waarde wordt in een tijdelijke variabele

Lees verder

Wat betekent let in Swift?

Met het gereserveerde woord let kun je in Swift een constante declareren. Hiertoe zet je het woord let vóór de naam die je aan de constante wilt geven, eventueel gevolgd door een dubbelepunt

Lees verder

Wat betekent nil in Swift?

nil betekent ‘geen waarde’. Een optional die leeg is (en dus geen waarde bevat), is nil: var optionalA: Int?

Lees verder

Wat betekent self in Swift

Wat betekent self in Swift? Met het gereserveerde woord self krijg je, in de definitie van een struct, class of enum, toegang tot de instantie van het type zelf en dus tot alle properties en methodes

Lees verder

Wat betekent var in Swift?

Met het gereserveerde woord var declareer je in Swift een variabele. Hiertoe zet je het woord var vóór de naam die je aan de variabele wilt geven, eventueel gevolgd door een dubbelepunt en

Lees verder

Wat is deinit?

deinit is de methode die wordt aangeroepen vlak voordat een class-instantie zichzelf uit het geheugen verwijdert. De .deinit– methode heeft geen haakjes, zoals je in het volgende voorbeeld kunt zien: {

Lees verder

Wat is een constante in Swift?

Een constante in Swift is een variabele waarvan de inhoud niet meer kan worden gewijzigd. Voor de rest gedragen constantes zich net als gewone variabelen: ze hebben een datatype en een waarde. Om een constante

Lees verder

Wat is een datatype in Swift?

Met een datatype in Swift geef je aan om wat voor soort waarde het gaat: een getal, een teken, een stuk tekst enzovoort. In Swift hebben alle waarden, variabelen en constantes een vast datatype: als het

Lees verder

Wat is een dictionary in Swift?

Een dictionary is een ongeordende verzameling van waarden. Elke waarde in een dictionary heeft een trefwoord. Het trefwoord en de waarde kunnen beide een ander datatype hebben. In onderstaand voorbeeld

Lees verder

Wat is een optional in Swift?

Een optional is een ‘ingepakte’ variabele: een variabele die wel of geen waarde kan hebben. Hierop kan worden getest, waarna optionals die wél over een waarde beschikken, kunnen worden

Lees verder

Wat is een Tuple?

Een tuple is een groep variabelen die als één geheel wordt gezien. Tuples kunnen, net als gewone variabelen, aan functies worden doorgegeven of door functies worden geretourneerd. Een tuple

Lees verder

Wat is een variabele?

Een variabele is een ‘vakje’ waarin een waarde kan worden bewaard. Deze waarde kan een getal zijn, maar bijvoorbeeld ook een een tekst of een complete verzameling waarden. Een bruikbare variabele

Lees verder

Wat is forced unwrapping in Swift?

Met forced unwrapping kun je een optional ‘uitpakken’. Een optional is een variabele die wel of geen waarde bevat: als de optional ‘leeg’ is, is hij nil. Forced unwrapping werkt

Lees verder