A I L O W

Archief Blog-archieven

Wat betekent een liggend streepje in Swift

Een liggend streepje in Swift (ook wel underscore of underbar genoemd, _) kun je het beste vertalen met ‘negeer dit’. Je gebruikt liggende streepjes om aan te geven dat je verder niets doet

Lees verder

Wat betekent if let in Swift?

De combinatie van de trefwoorden if en let wordt optional binding genoemd. Daarmee wordt een optional, indien deze niet nil is, ‘uitgepakt’: de bijbehorende waarde wordt in een tijdelijke variabele

Lees verder

Wat betekent let in Swift?

Met het gereserveerde woord let kun je in Swift een constante declareren. Hiertoe zet je het woord let vóór de naam die je aan de constante wilt geven, eventueel gevolgd door een dubbelepunt

Lees verder

Wat betekent nil in Swift?

nil betekent ‘geen waarde’. Een optional die leeg is (en dus geen waarde bevat), is nil: var optionalA: Int?

Lees verder

Wat betekent No code signing identities found?

Wanneer je Xcode hebt geïnstalleerd en voor het eerst probeert om een app te maken, kan het gebeuren dat je de melding “no code signing identities found” in de editor ziet verschijnen: Deze

Lees verder

Wat betekent null?

Null is een andere term voor een onbekende of niet bestaande waarde. Een null-variabele is dus een variabele waarvan de waarde niet is gedefinieerd.

Lees verder

Wat betekent self in Swift

Wat betekent self in Swift? Met het gereserveerde woord self krijg je, in de definitie van een struct, class of enum, toegang tot de instantie van het type zelf en dus tot alle properties en methodes

Lees verder

Wat betekent var in Swift?

Met het gereserveerde woord var declareer je in Swift een variabele. Hiertoe zet je het woord var vóór de naam die je aan de variabele wilt geven, eventueel gevolgd door een dubbelepunt en

Lees verder

Wat is deinit?

deinit is de methode die wordt aangeroepen vlak voordat een class-instantie zichzelf uit het geheugen verwijdert. De .deinit– methode heeft geen haakjes, zoals je in het volgende voorbeeld kunt zien: {

Lees verder

Wat is een constante in Swift?

Een constante in Swift is een variabele waarvan de inhoud niet meer kan worden gewijzigd. Voor de rest gedragen constantes zich net als gewone variabelen: ze hebben een datatype en een waarde. Om een constante

Lees verder

Wat is een datatype in Swift?

Met een datatype in Swift geef je aan om wat voor soort waarde het gaat: een getal, een teken, een stuk tekst enzovoort. In Swift hebben alle waarden, variabelen en constantes een vast datatype: als het

Lees verder

Wat is een dictionary in Swift?

Een dictionary is een ongeordende verzameling van waarden. Elke waarde in een dictionary heeft een trefwoord. Het trefwoord en de waarde kunnen beide een ander datatype hebben. In onderstaand voorbeeld

Lees verder

Wat is een extension in Swift?

Met een extension in Swift kun je een datatype uitbreiden met methodes en properties zonder dat je subclassing hoeft te gebruiken. Je voegt als het ware functionaliteit aan een datatype toe zonder dat

Lees verder

Wat is een IBAction?

Een IBAction is een manier om in Xcode een class-methode te koppelen aan een Storyboard-element (zoals een button, label, tabelrij enzovoort). Zodra de gebruiker van een app iets doet met dat element (tikken,

Lees verder

Wat is een IBOutlet?

Een IBOutlet (afkorting van (http://www.iosacademie.nl/blog/knowledge-base/wat-is-interface-builder/ “Wat is Interface Builder?”).

Lees verder

Wat is een optional in Swift?

Een optional is een ‘ingepakte’ variabele: een variabele die wel of geen waarde kan hebben. Hierop kan worden getest, waarna optionals die wél over een waarde beschikken, kunnen worden

Lees verder

Wat is een Playground?

In Xcode kun je een Playground maken: een ‘speeltuin’ waarmee je op een gemakkelijke manier, zonder dat je een complete app hoeft te bouwen, kunt experimenteren met de programmeertaal Swift. Programmacode

Lees verder

Wat is een pointer?

Een pointer is een variabele die wijst naar een adres in het geheugen van een computer of mobiel apparaat. Pointers worden vooral in programmeertalen zoals C, C++ en Objective-C veel gebruikt. Ze maken

Lees verder