Initializer of initialiser in Swift

Een initializer (ook wel initialiser) is een functie die zorgt dat alle properties van een datatype zijn geïnitialiseerd zodra een instantie (waarde of object) van dat datatype wordt gemaakt. Een paar voorbeelden:

Voor classes en enum-waarden moet, als ze één of meer niet-geïnitialiseerde properties hebben, een initializer worden geschreven. Bij structs zorgt Swift daar zelf voor (met argumenten voor alle opgeslagen properties), maar je kunt hem echter ook overschrijven met je eigen versie(s).

Related entries