Wat betekent een liggend streepje in Swift

Een liggend streepje in Swift (ook wel underscore of underbar genoemd, _) kun je het beste vertalen met ‘negeer dit’. Je gebruikt liggende streepjes om aan te geven dat je verder niets doet met een bepaalde waarde.

In het volgende voorbeeld wordt vijf keer een tekst op het scherm getoond. Daartoe wordt een for in-lus gebruikt. Omdat de bij for in behorende waarde kan worden genegeerd (hij is verder niet nodig is om het codeblok uit te voeren), wordt in plaats van een variabelenaam een underscore gebruikt:

Liggende streepjes kom je ook tegen bij functiedeclaraties. Ze geven aan dat een argument geen externe naam krijgt:

Het liggend streepje bij het argument b geeft hier dus aan dat er, in tegenstelling tot wat normaal bij Swift het geval is, het tweede argument geen externe naam geeft. Bij het aanroepen van deze functie gebruik je dus niet deze manier:

maar:

Related entries