Wat is een Stored Property?

Een stored property is bedoeld om een waarde (of een groep waarden, zoals een array of dictionary) op te slaan.

Classes, structs en enums kunnen twee soorten properties bevatten: stored properties en computed properties.

De tegenhanger van stored properties zijn computed properties; deze bevatten zelf geen waarde, maar worden gebruikt om een waarde te berekenen (bijvoorbeeld op basis van andere properties) of te verwerken (door een waarde in één of meer andere stored properties op te slaan).

Een voorbeeld:

Deze class (EenClass) bevat twee stored properties: storedPropertyA en storedPropertyB. Beide properties hebben het datatype Int.

Nadat we een object van deze class hebben gemaakt (de constante a wijst naar het object) tonen we de waarden van de drie properties. Vervolgens veranderen we de waarde van de eerste stored property in 15. Tot slot tonen we de waarde van de computed property: die is nu 35: 20 (de inhoud van storedPropertyA) plus 15 (de inhoud van storedPropertyB).

Related entries