Wat betekent null?

Null is een andere term voor een onbekende of niet bestaande waarde. Een null-variabele is dus een variabele waarvan de waarde niet is gedefinieerd (en waarmee dus niet kan gewerkt). Pointers met null-waarden zijn een belangrijke oorzaak van crashes.

In Swift komen null-waarden niet voor. Variabelen die mogelijk geen inhoud hebben, kunnen als optional worden gedeclareerd: een optional is een variabele die nil kan zijn of die een waarde omvat.

Related entries