Wat is een datatype in Swift?

Met een datatype in Swift geef je aan om wat voor soort waarde het gaat: een getal, een teken, een stuk tekst enzovoort.

In Swift hebben alle waarden, variabelen en constantes een vast datatype: als het eenmaal is toegekend, kan het niet meer worden gewijzigd.

De meest gebruikte datatypes zijn:

  • Int, Double, Float (voor getallen)
  • String (voor tekst)
  • Character (voor één teken)
  • Bool (voor de booleaanse waarden True en False)

In veel gevallen kan Swift automatisch afleiden welk datatype bij een waarde, variabele of constante hoort: dit wordt type inferring genoemd. In de volgende regel krijgt de variabele met de naam eenIntVariabele automatisch het datatype Int; de variabele met de naam eenDoubleVariabele krijgt automatisch het datatype Double.

Swift kan dit datatype afleiden omdat de waarde 10 een geheel getal (een integer) is en omdat 10.0 een getal met één of meer cijfers achter de komma is (dergelijke getallen krijgen in Swift automatisch het datatype Double). Het is echter ook mogelijk om het datatype voor een variabele expliciet op te geven:

Door achter de naam van de variabele een dubbelepunt te zetten, gevolgd door het gewenste datatype, vertel je Swift welk datatype de variabele moet krijgen.

Related entries