Wat is een IBAction?

Een IBAction is een manier om in Xcode een class-methode te koppelen aan een Storyboard-element (zoals een button, label, tabelrij enzovoort). Zodra de gebruiker van een app iets doet met dat element (tikken, slepen enzovoort), wordt de via de IBAction gekoppelde class-methode uitgevoerd.

Om een verbinding te maken tussen een element uit het Storyboard en de gewenste class-methode, open je de Assistant Editor. Daarna sleep je met de rechtermuisknop ingedrukt van het element in het Storyboard naar de gewenste plek in je programmacode. Je kunt Xcode een nieuwe methode laten maken, maar je kunt er ook voor kiezen om een bestaande methode op deze manier te koppelen aan een Storyboard-element.

Vóór de methode verschijnt de tekst @IBAction, waardoor Xcode weet dat deze methode is gekoppeld aan één of meer Storyboard-elementen.

De eerste twee letters van het woord IBAction, IB, vormen de afkorting van Interface Builder.

Related entries