Wat is een Tuple?

Een tuple is een groep variabelen die als één geheel wordt gezien. Tuples kunnen, net als gewone variabelen, aan functies worden doorgegeven of door functies worden geretourneerd.

Een tuple wordt gedeclareerd met behulp van haakjes, zoals in het voorbeeld hieronder. Daarna kunnen de diverse elementen van de tuple worden bereikt met behulp van een punt en een indexnummer (0 voor het eerste element, 1 voor het tweede element enzovoort).

Een voorbeeld:

Related entries