Wat is een UILabel?

Een UILabel is een UIView waarmee een tekstlabel in een app kan worden opgenomen. Met behulp van de diverse properties van UILabel kunnen onder andere de kleur van de tekst, de achtergrondkleur en de positie (links uitlijnen, rechts uitlijnen, centreren enzovoort) worden ingesteld.

UILabel-elementen kunnen zowel grafisch (via het Storyboard) als via programmacode aan de huidige view worden toegevoegd. Het UILabel-element is zelf bijvoorbeeld ook een subview van UIButton: eventuele tekst die op een UIButton kan worden getoond, is dus een UILabel.

 

Related entries