Cactegorie-archieven voor Auto Layout

Serie: Een iOS-app maken in vijf stappen: Stap 5

In Stap 5 uit deze serie gaan we aan de slag met Auto Layout. In deze serie van vijf artikelen leer je, met de gratis Xcode-app voor je Mac, zelf een app maken voor je iPhone. Je maakt niet alleen kennis

Lees verder

Serie: Een iOS-app maken in vijf stappen: Stap 3

In Stap 3 uit deze serie gaan we aan de slag met de iPhone Simulator van Xcode. In deze serie van vijf artikelen leer je, met de gratis Xcode-app voor je Mac, zelf een app maken voor je iPhone. Je maakt

Lees verder

Auto Layout in programmacode: zo werkt het

Auto Layout alleen met het Storyboard? Het kan ook anders. In dit artikel zie je hoe je apps maakt met Auto Layout in programmacode.

Lees verder

Serie: Een iOS-app maken met Xcode in vijf stappen: Stap 2

In deze stap kijken we naar het werkvenster van Xcode. Hoe gecompliceerd dat venster ook lijkt; het wordt allemaal al een stuk eenvoudiger als je bedenkt dat het uit vijf onderdelen bestaat

Lees verder

Serie: Een iOS-app maken met Xcode in vijf stappen: Stap 1

In deze serie van vijf artikelen leer je, met de gratis Xcode-app voor je Mac, zelf een app maken voor je iPhone. Je maakt niet alleen kennis met Xcode; ook een aantal aspecten van App-ontwerp komt aan

Lees verder

Viewcontrollers in een Playground: zo werkt het

Wist je dat je viewcontrollers ook in Playgrounds kunt gebruiken? Het volgende voorbeeld laat zien dat het niet moeilijk is om dat te doen.

Lees verder

UIView.animate(): animaties met UIKit

In dit artikel bespreken we UIView.animate(), een methode waarmee je allerlei animaties kunt laten uitvoeren. UIKit is gebouwd op een aantal krachtige frameworks. Het Core Graphics-framework speelt een

Lees verder