App maken: ook jij kunt het leren!

 

de iOS Academie Forums

Forums - Producten van de iOS Academie - Het eBook: Apps bouwen met Swift: laatste oefening

André  André heeft nog geen Studiekaart. Klokje16 jan 2015, 16:33
Avatar
Avatar
Berichten:24


Beste leden van het Forum,

 

Bij de laatste oefening gaat alles goed en krijg ik de mededeling BUILD SUCCEEDED maar daarna 

schiet X code in het appDelegate scherm met de mededeling

Class AppDelegate:UIResponder UIApplicationDelegate {  Thread 1: signal sigabrt

Deze zin kleurt groen op.

 

en krijg ik de volgende foutmelding onderin het storyboard.

2015-01-16 16Zelf zo'n smiley gebruiken? Typ dan :18: in je tekst en de rest gaat vanzelf! Kijk in het Woordenboek voor een overzicht van alle smileys.43.906 NavDemo[740:15411] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSUnknownKeyException', reason: '[<NavDemo.ViewController 0x7f8d1bd806e0> setValue:forUndefinedKey:]: this class is not key value coding-compliant for the key mijnPicketView.'

*** First throw call stack:

(

0   CoreFoundation                      0x000000010fa08f35 __exceptionPreprocess + 165

1   libobjc.A.dylib                     0x000000011154cbb7 objc_exception_throw + 45

2   CoreFoundation                      0x000000010fa08b79 -[NSException raise] + 9

3   Foundation                          0x000000010fe207b3 -[NSObject(NSKeyValueCoding) setValue:forKey:] + 259

4   CoreFoundation                      0x000000010f952e80 -[NSArray makeObjectsPerformSelector:] + 224

5   UIKit                               0x0000000110559c7d -[UINib instantiateWithOwner:options:] + 1506

6   UIKit                               0x00000001103b8f98 -[UIViewController _loadViewFromNibNamed:bundle:] + 242

7   UIKit                               0x00000001103b9588 -[UIViewController loadView] + 109

8   UIKit                               0x00000001103b97f9 -[UIViewController loadViewIfRequired] + 75

9   UIKit                               0x00000001103e806b -[UINavigationController _layoutViewController:] + 44

10  UIKit                               0x00000001103e85b5 -[UINavigationController _updateScrollViewFromViewController:toViewController:] + 216

11  UIKit                               0x00000001103e86b4 -[UINavigationController _startTransition:fromViewController:toViewController:] + 92

12  UIKit                               0x00000001103e9487 -[UINavigationController _startDeferredTransitionIfNeeded:] + 523

13  UIKit                               0x00000001103e9f47 -[UINavigationController __viewWillLayoutSubviews] + 43

14  UIKit                               0x000000011052f509 -[UILayoutContainerView layoutSubviews] + 202

15  UIKit                               0x000000011030d973 -[UIView(CALayerDelegate) layoutSublayersOfLayer:] + 521

16  QuartzCore                          0x000000011420bde8 -[CALayer layoutSublayers] + 150

17  QuartzCore                          0x0000000114200a0e _ZN2CA5Layer16layout_if_neededEPNS_11TransactionE + 380

18  QuartzCore                          0x000000011420087e _ZN2CA5Layer28layout_and_display_if_neededEPNS_11TransactionE + 24

19  QuartzCore                          0x000000011416e63e _ZN2CA7Context18commit_transactionEPNS_11TransactionE + 242

20  QuartzCore                          0x000000011416f74a _ZN2CA11Transaction6commitEv + 390

21  UIKit                               0x000000011029254d -[UIApplication _reportMainSceneUpdateFinished:] + 44

22  UIKit                               0x0000000110293238 -[UIApplication _runWithMainScene:transitionContext:completion:] + 2642

23  UIKit                               0x0000000110291bf2 -[UIApplication workspaceDidEndTransaction:] + 179

24  FrontBoardServices                  0x00000001130d92a3 __31-[FBSSerialQueue performAsync:]_block_invoke + 16

25  CoreFoundation                      0x000000010f93e53c __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_BLOCK__ + 12

26  CoreFoundation                      0x000000010f934285 __CFRunLoopDoBlocks + 341

27  CoreFoundation                      0x000000010f934045 __CFRunLoopRun + 2389

28  CoreFoundation                      0x000000010f933486 CFRunLoopRunSpecific + 470

29  UIKit                               0x0000000110291669 -[UIApplication _run] + 413

30  UIKit                               0x0000000110294420 UIApplicationMain + 1282

31  NavDemo                             0x000000010f82633e top_level_code + 78

32  NavDemo                             0x000000010f82637a main + 42

33  libdyld.dylib                       0x0000000111d26145 start + 1

)

libc++abi.dylib: terminating with uncaught exception of type NSException

 

(lldb) 

Wie kan mij helpen met dit kleine drama.

 

Met vriendelijke groet,

 

André

Reageer


David  David heeft nog geen Studiekaart. Klokje16 jan 2015, 17:54
Avatar
Avatar
Berichten:95


ik denk dat het om een verkeerde verbinding gaat van de pickerview.

Als dat niet zo is kan moet je bronbestand online zetten of even programma regels laten zien.

Reageer


André  André heeft nog geen Studiekaart. Klokje16 jan 2015, 19:22
Avatar
Avatar
Berichten:24


Hoi David dit is mijn programmacode

//

//  ViewController.swift

//  NavDemo

//

//  Created by André de Boer on 15-01-15.

//  Copyright (c) 2015 André de Boer. All rights reserved.

//

 

import UIKit

 

class ViewController: UIViewController, UIPickerViewDataSource,

UIPickerViewDelegate {

    

  

    @IBOutlet weak var mijnPickerView: UIPickerView!

    

  

    

    func pickerView(pickerView: UIPickerView, titleForRow row:Int,

        forComponent component: Int) -> String! {

        return stringForRow(row)

    }

   func numberOfComponentsInPickerView(pickerView: UIPickerView)->

    Int {

        return 1

    }

    func pickerView(pickerView: UIPickerView, numberOfRowsInComponent

        component: Int) -> Int {

        return 1000

    }

    override func viewDidLoad() {

        super.viewDidLoad()

        // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.

    }

    func stringForRow(row: Int) -> String {

        return "Regel (row + 1)"

    }

 

   

  override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender:

        AnyObject?) {

        let pickerRow = mijnPickerView.selectedRowInComponent(0)

        let tekst = "Geselecteerd: (stringForRow(pickerRow))"

        

            (segue.destinationViewController as DetailViewController).infoText = tekst

    }

    override func didReceiveMemoryWarning() {

        super.didReceiveMemoryWarning()

        // Dispose of any resources that can be recreated.

    }

 

 

}

misschien zie jij het probleem,

 

Groetjes,

 

André

Reageer


David  David heeft nog geen Studiekaart. Klokje16 jan 2015, 19:51
Avatar
Avatar
Berichten:95


ik denk dat het om een verkeerde verbinding gaat van de pickerview.(bekijk de outlet van de pickerview via het storyboard)

 

ik zie geen fout in programma code. (anders moet je het bestand online zetten)

 

 

Reageer


Admin Roelf  Klokje16 jan 2015, 21:41
Avatar


Beste leden van het Forum,

 

Bij de laatste oefening gaat alles goed en krijg ik de mededeling BUILD SUCCEEDED maar daarna 

sch ...

André, klik in het Storyboard even rechts op je PickerView. iOS protesteert namelijk vanwege mijnPicketView (met een t in plaats van een r) Omdat ik die fout niet in je broncode zie, lijkt het erop dat er nog een foutief gespelde outlet is overgebleven...

Reageer


André  André heeft nog geen Studiekaart. Klokje16 jan 2015, 23:50
Avatar
Avatar
Berichten:24


Heren ,

bedankt voor de tips morgen waag ik een nieuwe poging en laat ik het jullie weten.

groetjes,

André

Reageer

Leuk! 1 persoon vindt vindt dit leuk.

André  André heeft nog geen Studiekaart. Klokje17 jan 2015, 15:07
Avatar
Avatar
Berichten:24


Eindelijk gelukt bedankt en nu maar wachten op deel 2

groet,

André

Reageer