App maken: ook jij kunt het leren!

 

de iOS Academie Forums

Forums - App-ontwikkeling - Xcode: UIBezierPath

Max Kievits  Op de eerste vier stappen van zijn/haar studiekaart scoort Max 70%. Klokje10 okt 2015, 22:26
Avatar
Avatar
Berichten:26
Fans:3


Hallo,

Ik heb een klein probleempje. Ik wil graag een object laten bewegen over een UIBezierPath. Ik weet al wel hoe ik het animeer stukje moet maken, alleen ik heb geprobeerd om de UIBezierPath code erin te verwerken maar dat wilt niet lukken. Ik heb PaintCode gebruikt om de UIBezierPath vorm te geven, maar ik kan het niet goed verwerken.

//// Bezier Drawing

UIBezierPath* bezierPath = UIBezierPath.bezierPath;

[bezierPath moveToPoint: CGPointMake(223.5, 83.5)];

[bezierPath addLineToPoint: CGPointMake(65.5, 32.5)];

[bezierPath addCurveToPoint: CGPointMake(21.5, 15.5) controlPoint1: CGPointMake(65.5, 32.5) controlPoint2: CGPointMake(1.5, 10.5)];

[bezierPath addCurveToPoint: CGPointMake(42.5, 42.5) controlPoint1: CGPointMake(41.5, 20.5) controlPoint2: CGPointMake(49.5, 21.5)];

[bezierPath addCurveToPoint: CGPointMake(11.5, 58.5) controlPoint1: CGPointMake(35.5, 63.5) controlPoint2: CGPointMake(32.5, 69.5)];

[bezierPath addCurveToPoint: CGPointMake(57.5, 70.5) controlPoint1: CGPointMake(-9.5, 47.5) controlPoint2: CGPointMake(57.5, 70.5)];

[bezierPath addCurveToPoint: CGPointMake(109.5, 79.5) controlPoint1: CGPointMake(57.5, 70.5) controlPoint2: CGPointMake(107.5, 82.5)];

[bezierPath addCurveToPoint: CGPointMake(65.5, 58.5) controlPoint1: CGPointMake(111.5, 76.5) controlPoint2: CGPointMake(65.5, 58.5)];

[bezierPath addLineToPoint: CGPointMake(118.5, 70.5)];

[bezierPath addLineToPoint: CGPointMake(223.5, 88.5)];

[UIColor.blackColor setStroke];

bezierPath.lineWidth = 1;

[bezierPath stroke];

 

Ook krijg ik hiebij een lange error in mijn console (Dit is een klein stukje ervan):

Oct 10 23Zelf zo'n smiley gebruiken? Typ dan :27: in je tekst en de rest gaat vanzelf! Kijk in het Woordenboek voor een overzicht van alle smileys.25  PathTest[11156] <Error>: CGContextSetStrokeColorWithColor: invalid context 0x0. Backtrace:

  <-[UIDeviceWhiteColor setStroke]+55>

  <-[ViewController viewDidLoad]+1703>

    <-[UIViewController _sendViewDidLoadWithAppearanceProxyObjectTaggingEnabled]+44>

    <-[UIViewController loadViewIfRequired]+1556>

      <-[UIViewController view]+35>

      <-[UIWindow addRootViewControllerViewIfPossible]+69>

        <-[UIWindow _setHidden:forced:]+324>

        <-[UIWindow _orderFrontWithoutMakingKey]+49>

          <-[UIWindow makeKeyAndVisible]+81>

          <-[UIApplication _callInitializationDelegatesForMainScene:transitionContext:]+4190>

            <-[UIApplication _runWithMainScene:transitionContext:completion:]+1976>

            <__84-[UIApplication _handleApplicationActivationWithScene:transitionContext:completion:]_block_invoke3171+68>

              <-[UIApplication workspaceDidEndTransaction:]+163>

              <__37-[FBSWorkspace clientEndTransaction:]_block_invoke_2+71>

                <__40-[FBSWorkspace _performDelegateCallOut:]_block_invoke+54>

                <-[FBSSerialQueue _performNext]+184>

                  <-[FBSSerialQueue _performNextFromRunLoopSource]+52>

                  <FBSSerialQueueRunLoopSourceHandler+33>

                    <__CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__+15>

Enig idee waar het aan kan liggen?

Groetjes,

 

Max

Reageer