App maken: ook jij kunt het leren!

 

de iOS Academie Forums

Forums - Producten van de iOS Academie - Het eBook: Apps bouwen met Swift: willSet en didSet

Henk-L  Op de eerste vier stappen van zijn/haar studiekaart scoort Henk 9%. Klokje28 okt 2016, 23:28
Avatar
Avatar
Berichten:20


let maxSnelheid: Int

var huidigeSnelheid: Int = 0 {
willSet {
if newValue > maxSnelheid {
print("De gewenste snelheid ((newValue) km per uur) is te hoog! De nieuwe snelheid wordt (maxSnelheid) km per uur.")
}
}
didSet {
if self.huidigeSnelheid > maxSnelheid {
self.huidigeSnelheid = maxSnelheid
}
else if self.huidigeSnelheid < 0 {
self.huidigeSnelheid = 0
}
}
}

Uittreksel van: Roelf Sluman. 'iOS Apps bouwen met Swift deel 1 - Programmeren met Swift 3.0'. iBooks.

Vraag: Waarom wordt hier het type Int expleciet aangegeven inplaats van dit door het besturings systeem te laten bepalen.

Reageer


Admin Roelf  Klokje29 okt 2016, 09:59
Avatar


Henk, goed gezien! Bij Swift 2 was dit nog verplicht, bij Swift 3 niet meer. Die typedeclaratie is dus niet meer nodig en wordt bij de eerstvolgende update uit het boek verwijderd.

 

Dank voor het melden hiervan!

Reageer