App maken: ook jij kunt het leren!

 

de iOS Academie Forums

Forums - App-ontwikkeling - Xcode: Xcode crasht bij uploaden archive

Cor  Cor heeft nog geen Studiekaart. Klokje19 jun 2015, 15:57
Avatar
Avatar
Berichten:44


Ik wil mijn nieuwe app voor het eerst uploaden, maar bij de stap "Uploading archive" crasht XCode.  De bundle id is correct. Ook heb ik eerst een validate uitgevoerd en die was ook correct. De eerste keer gebeurde het bij de voorlaatste XCode versie, daarna heb ik XCode geupdate naar de laatste versie, maar hij crasht nog steeds. Ik voeg hierbij het eerste deel van de logging bij, misschien kan iemand hier iets uit halen.

Tijdens de locale testen heb ik helemaal geen problemen gehad.

Gr, Cor

Crashed Thread: 15 Dispatch queue: NSOperationQueue 0x7faad4f62c70 :: NSOperation 0x7faad58b9f10 (QOS: USER_INITIATED)

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000

Application Specific Information:
ProductBuildVersion: 6D2105
ASSERTION FAILURE in /SourceCache/IDEFrameworks/IDEFrameworks-7718/IDEFoundation/Issues/IDEIssueManager.m:457
Details: This method must only be called on the main thread
Object: <IDEIssueManager>
Method: +_issueProviderInfo
Thread: <NSThread: 0x7faad58c7420>{number = 26, name = (null)}
Hints: None
Backtrace:
0 0x000000010cf2bb6a -[IDEAssertionHandler handleFailureInMethod:object:fileName:lineNumber:assertionSignature:messageFormat:arguments:] (in IDEKit)
1 0x000000010bc7b5df _DVTAssertionHandler (in DVTFoundation)
2 0x000000010bc7b8ce _DVTAssertionFailureHandler (in DVTFoundation)
3 0x000000010c5f548e +[IDEIssueManager _issueProviderInfo] (in IDEFoundation)
4 0x000000010c5f4b0d -[IDEIssueManager _updateIssueProviders] (in IDEFoundation)
5 0x000000010bc8e3de __73-[DVTObservingBlockToken observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:]_block_invoke (in DVTFoundation)
6 0x000000010bc03d5c DVTInvokeWithStrongOwnership (in DVTFoundation)
7 0x000000010bab53e4 -[DVTObservingBlockToken observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:] (in DVTFoundation)
8 0x00007fff8fb9c0f3 NSKeyValueNotifyObserver (in Foundation)
9 0x00007fff8fba8d68 NSKeyValueDidChange (in Foundation)
10 0x00007fff8fb6197d -[NSObject(NSKeyValueObserverNotification) didChangeValueForKey:] (in Foundation)
11 0x00007fff8f7c8daf doSetValuesInSourceWithKVO (in CoreFoundation)
12 0x00007fff8f7c8c46 _CFXPreferencesReplaceValuesInNamedVolatileSource (in CoreFoundation)
13 0x00007fff8fd38027 -[NSUserDefaults(NSUserDefaults) setVolatileDomain:forName:] (in Foundation)
14 0x0000000126315a13 -[NSUserDefaults(ITunesConnectFoundationExtensions) REPLACEMENT_setVolatileDomain:forName:] (in ITunesConnectFoundation)
15 0x0000000126315f87 -[NSUserDefaults(ITunesConnectFoundationExtensions) synchronizeRegistrationDomains] (in ITunesConnectFoundation)
16 0x0000000126315d5d -[NSUserDefaults(ITunesConnectFoundationExtensions) registerPriorityDefaults:] (in ITunesConnectFoundation)
17 0x000000012630769e -[MZJSONServiceClient processApplicationSettings:] (in ITunesConnectFoundation)
18 0x0000000126307d7d -[MZJSONServiceClient connectionDidFinishLoading:] (in ITunesConnectFoundation)
19 0x00007fff9aa9a24d __65-[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:]_block_invoke (in CFNetwork)
20 0x00007fff9aa9a0b1 -[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:] (in CFNetwork)
21 0x00007fff9aa99fb7 -[NSURLConnectionInternal _withActiveConnectionAndDelegate:] (in CFNetwork)
22 0x00007fff9aa9af74 ___ZN27URLConnectionClient_Classic26_delegate_didFinishLoadingEU13block_pointerFvvE_block_invoke (in CFNetwork)
23 0x00007fff9ab4e703 ___ZN27URLConnectionClient_Classic18_withDelegateAsyncEPKcU13block_pointerFvP16_CFURLConnectionPK33CFURLConnectionClientCurrent_VMaxE_block_invoke_2 (in CFNetwork)

 

Hier wat specifieke logging over de crash van thread 15:

Thread 15 Crashed:: Dispatch queue: NSOperationQueue 0x7f91c8150d80 :: NSOperation 0x7f91c81c6390 (QOS: USER_INITIATED)
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff98f71286 __pthread_kill + 10
1 libsystem_c.dylib 0x00007fff8dab9b53 abort + 129
2 com.apple.dt.IDEKit 0x0000000105215753 +[IDEAssertionHandler _handleAssertionWithLogString:assertionSignature:assertionReason:extraBacktrace:] + 1507
3 com.apple.dt.IDEKit 0x0000000105215d20 -[IDEAssertionHandler handleFailureInMethod:object:fileName:lineNumber:assertionSignature:messageFormat:arguments:] + 1169
4 com.apple.dt.DVTFoundation 0x0000000103f675df _DVTAssertionHandler + 367
5 com.apple.dt.DVTFoundation 0x0000000103f678ce _DVTAssertionFailureHandler + 407
6 com.apple.dt.IDEFoundation 0x00000001048e348e +[IDEIssueManager _issueProviderInfo] + 1005
7 com.apple.dt.IDEFoundation 0x00000001048e2b0d -[IDEIssueManager _updateIssueProviders] + 426
8 com.apple.dt.DVTFoundation 0x0000000103f7a3de __73-[DVTObservingBlockToken observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:]_block_invoke + 83
9 com.apple.dt.DVTFoundation 0x0000000103eefd5c DVTInvokeWithStrongOwnership + 75
10 com.apple.dt.DVTFoundation 0x0000000103da13e4 -[DVTObservingBlockToken observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:] + 576
11 com.apple.Foundation 0x00007fff8fb9c0f3 NSKeyValueNotifyObserver + 382
12 com.apple.Foundation 0x00007fff8fba8d68 NSKeyValueDidChange + 463
13 com.apple.Foundation 0x00007fff8fb6197d -[NSObject(NSKeyValueObserverNotification) didChangeValueForKey:] + 118
14 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f7c8daf doSetValuesInSourceWithKVO + 335
15 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f7c8c46 _CFXPreferencesReplaceValuesInNamedVolatileSource + 118
16 com.apple.Foundation 0x00007fff8fd38027 -[NSUserDefaults(NSUserDefaults) setVolatileDomain:forName:] + 21
17 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d248a13 -[NSUserDefaults(ITunesConnectFoundationExtensions) REPLACEMENT_setVolatileDomain:forName:] + 57
18 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d248f87 -[NSUserDefaults(ITunesConnectFoundationExtensions) synchronizeRegistrationDomains] + 523
19 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d248d5d -[NSUserDefaults(ITunesConnectFoundationExtensions) registerPriorityDefaults:] + 171
20 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d23a69e -[MZJSONServiceClient processApplicationSettings:] + 150
21 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d23ad7d -[MZJSONServiceClient connectionDidFinishLoading:] + 870
22 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9aa9a24d __65-[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:]_block_invoke + 69
23 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9aa9a0b1 -[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:] + 232
24 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9aa99fb7 -[NSURLConnectionInternal _withActiveConnectionAndDelegate:] + 48
25 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9aa9af74 ___ZN27URLConnectionClient_Classic26_delegate_didFinishLoadingEU13block_pointerFvvE_block_invoke + 104
26 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9ab4e703 ___ZN27URLConnectionClient_Classic18_withDelegateAsyncEPKcU13block_pointerFvP16_CFURLConnectionPK33CFURLConnectionClientCurrent_VMaxE_block_invoke_2 + 94
27 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9a9efcec RunloopBlockContext::_invoke_block(void const*, void*) + 72
28 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f7d9664 CFArrayApplyFunction + 68
29 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9a9efbad RunloopBlockContext::perform() + 133
30 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9a9ef998 MultiplexerSource::perform() + 282
31 com.apple.CFNetwork 0x00007fff9a9ef7ba MultiplexerSource::_perform(void*) + 72
32 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f80da01 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 17
33 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f7ffb8d __CFRunLoopDoSources0 + 269
34 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f7ff1bf __CFRunLoopRun + 927
35 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8f7febd8 CFRunLoopRunSpecific + 296
36 com.apple.Foundation 0x00007fff8fbeaa59 -[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 278
37 com.apple.Foundation 0x00007fff8fc08cce -[NSRunLoop(NSRunLoop) runUntilDate:] + 108
38 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d239d00 -[MZJSONServiceClient getResultDictionary] + 656
39 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d23ceb3 -[MZLabelServiceClient invokeSOAPCall] + 26
40 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d24497d -[MZWebServiceOperationWorker execute] + 48
41 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d244e11 -[MZWebServiceWorker run] + 261
42 com.apple.itunes.connect.ITunesConnectFoundation 0x000000011d20c54d -[MZWorkItem main] + 268
43 com.apple.Foundation 0x00007fff8fbb3a6c -[__NSOperationInternal _start:] + 653
44 com.apple.Foundation 0x00007fff8fbb3543 __NSOQSchedule_f + 184
45 libdispatch.dylib 0x00007fff8c88ac13 _dispatch_client_callout + 8
46 libdispatch.dylib 0x00007fff8c88e365 _dispatch_queue_drain + 1100
47 libdispatch.dylib 0x00007fff8c88fecc _dispatch_queue_invoke + 202
48 libdispatch.dylib 0x00007fff8c88d6b7 _dispatch_root_queue_drain + 463
49 libdispatch.dylib 0x00007fff8c89bfe4 _dispatch_worker_thread3 + 91
50 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff99997637 _pthread_wqthread + 729
51 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff9999540d start_wqthread + 13

Thread 15 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000000 rbx: 0x0000000000000006 rcx: 0x000000011389eb18 rdx: 0x0000000000000000
rdi: 0x0000000000019817 rsi: 0x0000000000000006 rbp: 0x000000011389eb40 rsp: 0x000000011389eb18
r8: 0x00000000000007ff r9: 0x00007f91c840cec0 r10: 0x000000000c000000 r11: 0x0000000000000206
r12: 0x00007fff8e29b440 r13: 0x00007f91c80b36f0 r14: 0x00000001138a1000 r15: 0x00007f91c73e5000
rip: 0x00007fff98f71286 rfl: 0x0000000000000206 cr2: 0x00007fff7b900fd8

Logical CPU: 0
Error Code: 0x02000148
Trap Number: 133

Reageer

Leuk! 1 persoon vindt vindt dit leuk.

Cor  Cor heeft nog geen Studiekaart. Klokje19 jun 2015, 17:32
Avatar
Avatar
Berichten:44


Laat maar iedereen. Inmiddels ben ik erachter dat dit een probleem van itunes connect is. Het werkt wel als je het archive window open hebt, de xcode projecten sluit en dan de app upload uitvoerd.

Gr Cor

Reageer

Leuk! 1 persoon vindt vindt dit leuk.

Cor  Cor heeft nog geen Studiekaart. Klokje19 jun 2015, 18:00
Avatar
Avatar
Berichten:44


Heeft met certificaten te maken. Ga naar Preferences -> accounts, klik rechts onder op View Details en daarna op refresh. Bij mij kwamen er een hoop signing identities bij...

Reageer

Goed advies! 2 personen vinden dit goed advies.

AppChanger  Laurens heeft nog geen Studiekaart. Klokje19 jun 2015, 18:15
Avatar
Avatar
Berichten:301
Fans:13


Hallo Cor,

Zeer goed dat je het zelf gevonden hebt. Zoals je vermelde in je post, steeds eens checken of alle certificaten in orde zijn. 

Doe zo voort!

Met vriendelijke groeten,

Laurens

Reageer