Swift

» Hoofdmenu
Swift
22 video's

 

Onlangs toegevoegd

Het verschil tussen while en repeat while

Met while en repeat while kun je programmacode vaker dan één keer laten uitvoeren. In deze video zie je wat het verschil is tussen while en repeat while; wanneer gebruik je de één en wanneer de ander?

» Bekijk de video

Keukentafel-webinar: Swift en Xcode (5 april 2017)

In dit webinar werden vragen gesteld en beantwoord over:

 • Tab Bar Controllers
 • Navigation Controllers
 • Custom Views

» Bekijk de video

Optional binding

In deze video zie je hoe je optional binding kunt gebruiken om in één keer te testen of een optional een bijbehorende waarde bevat en -als dat zo is- meteen met die bijbehorende waarde te werken.

» Bekijk de video

Alle video's

Het verschil tussen while en repeat while

Met while en repeat while kun je programmacode vaker dan één keer laten uitvoeren. In deze video zie je wat het verschil is tussen while en repeat while; wanneer gebruik je de één en wanneer de ander?

» Bekijk de video

Keukentafel-webinar: Swift en Xcode (5 april 2017)

In dit webinar werden vragen gesteld en beantwoord over:

 • Tab Bar Controllers
 • Navigation Controllers
 • Custom Views

» Bekijk de video

Optional binding

In deze video zie je hoe je optional binding kunt gebruiken om in één keer te testen of een optional een bijbehorende waarde bevat en -als dat zo is- meteen met die bijbehorende waarde te werken.

» Bekijk de video

Structs met elkaar vergelijken

Normaal gesproken kun je zelfgemaakte structs niet met elkaar vergelijken. In deze video zie je hoe je, door het Equatable-protocol te gebruiken, dat probleem kunt oplossen.

Oeps...

Jan Voorburg ontdekte in deze video een fout: op 7:12 wordt twee keer rhs.breedte gebruikt. De eerste keer moet dat natuurlijk lhs.breedte zijn. Dank voor het melden, Jan!

» Bekijk de video

Keukentafel-webinar: Swift en Xcode (23 maart 2017)

In dit webinar werden vragen gesteld en beantwoord over:

 • Tab Bar Controllers
 • Navigation Controllers
 • Custom Views

» Bekijk de video

Keukentafel-webinar: Swift en Xcode (9 maart 2017)

Gestelde (en beantwoorde) vragen in dit webinar:

 • Het Storyboard
 • Auto Layout in programmacode
 • Collection views
 • Waarden en verwijzingen

» Bekijk de video

Optionals uitpakken met ??, de nil coalescence operator

In deze video zie je hoe de nil coalescence operator ?? werkt.

Met ?? kun je snel een optional 'uitpakken' (als hij een bijbehorende waarde heeft) of, als de optional nil is, een default waarde gebruiken.

» Bekijk de video

De print()-functie

Met print() kun je informatie op de Console laten tonen - handig als je fouten uit een een app wilt halen bijvoorbeeld.

De print()-functie kan echter meer dan alleen maar één waarde tonen. In deze video zie je hoe je de print()-argumenten terminator en separator kunt gebruiken om informatie op een andere manier te laten tonen, hoe je meer dan één waarde tegelijk kunt laten zien en hoe je ‘afdruk-codes’ zoals tabs en ‘nieuwe-regel’ kunt gebruiken.

Als bonus zie je hoe je, bij het datatype Int, heel grote getallen leesbaarder kunt maken.

» Bekijk de video

Het trefwoord ‘let’: constanten

In deze video zie je hoe je constanten kunt gebruiken om je apps veiliger te maken. Je ziet het verschil tussen constanten en variabelen en je maakt kennis met het trefwoord let. Ook zie je hoe het kan dat constanten, die je niet meer kunt wijzigen nadat je ze hebt gemaakt, soms toch lijken te veranderen…

» Bekijk de video

Conversie: van Int naar Double (en terug), van Double naar String (en terug)

Swift maakt het gemakkelijk om, via conversie een waarde om te zetten in een waarde met een ander datatype. In deze video zie je hoe je conversie kunt gebruiken om Int-waarden om te zetten in Double en omgekeerd en hoe je van een String-waarde een getal kunt maken.

» Bekijk de video

Aan de slag met optionals

In deze video zie je hoe je met optionals kunt werken om je Swift-code veiliger te maken. We gaan aan de slag met de vraagtekens en uitroeptekens die bij optionals horen, we kijken naar manieren om een optional uit te pakken (if let, anyone?) en we demonstreren aan de hand van een eenvoudige app hoe optionals in de prakijk werken, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de tekst in een label.

» Bekijk de video

De Bool-waarden true en false

In deze video zie je met behulp van de waarden true en false je apps beslissingen kunt laten nemen. Nadat we de theorie hebben doorgenomen, zie je aan de hand van een eenvoudige iOS-app hoe je true en false in de praktijk kunt gebruiken.

» Bekijk de video

Interpolatie

Met interpolatie kun je je Swift-code, zeker als je met String-waarden werkt, lekker compact houden. Je ziet hoe je de inhoud van één of meer variabelen in een String kunt opnemen en hoe je zelfs complete berekeningen in een String kunt zetten.

» Bekijk de video

De for-in lus

In deze video zie je hoe de for in-lus werkt. We maken een Playground waarin je leert hoe je, met for in, één voor één een reeks getallen, de elementen van een array of dictionary en de afzonderlijke tekens van een String kunt afhandelen. Ook krijg je een tip over het maken van dictionary’s en zie je hoe je, met interpolatie, de inhoud van een variabele in een String kunt zetten.

» Bekijk de video

Lokale en globale variabelen

Variabelen die het ene moment nog bestaan, kunnen opeens weg zijn. Dat levert vaak aparte situaties op: waarom zie je soms dat een constante tóch een andere inhoud krijgt? Waarom kun je variabelen soms toch opnieuw declareren? Waarom zie je soms regels als let button = button?

In deze video zie je de verklaring: het heeft alles te maken met de scope van variabelen: hun 'bereik'.

» Bekijk de video

Swift Datatypes: Int, Double, String en Bool

In deze video behandelen we de vier belangrijkste datatypes van Swift: de datatypes die je nodig hebt om te kunnen rekenen en om met tekst (en andere tekens, zoals Emoji) te kunnen werken. Je ziet hoe je ze in je eigen playgrounds kunt gebruiken. Ook zie je wat er allemaal mogelijk is met variabelenamen in Swift en wat je zoal tegenkomt als je met datatypes aan de slag gaat.

» Bekijk de video

Laat je programmacode automatisch weer netjes inspringen

Je kent het probleem als je code schrijft: op sommige regels staan een paar spaties of tabs teveel, op andere regels te weinig enzovoort. In deze video zie je hoe je dat probleem met twee toetscombinaties kunt oplossen.

» Bekijk de video

Variabelen

In deze video zie je hoe variabelen in Swift werken. Je maakt kennis met datatypes, het maken (declareren) van variabelen en het gebruiken van variabelen in je eigen code.

» Bekijk de video

Vragen en antwoorden over Swift en Xcode (2 april 2016)

In dit webinar:

 • Het Storyboard
 • Buttons en Labels
 • De Assistant Editor
 • Hoe werkt Model-View-Controller in de praktijk? Hoe gebruik je een Model?
 • Auto Layout

» Bekijk de video

Vragen en antwoorden over Swift en Xcode (27 februari 2016)

In dit webinar:

 • Enums
 • Wat is het verschil tussen functies en methodes?
 • Hoe werkt Model-View-Controller? Wat is MVC en waarom zou ik het gebruiken?

» Bekijk de video

Hoe maak je een app? Kennismaken met Swift

Wil je weten of de nieuwe programmeeraal Swift iets voor je is? En heb je een Mac? Deze video laat je, aan de hand van een Playground, zien hoe Swift werkt en wat je met variabelen, functies en lussen kunt doen.

» Bekijk de video

Bits, bytes en hexadecimale getallen

Bonus-les, afkomstig uit een oudere videocursus van de iOS Academie 'Wat je over C moet weten': alles over bits, bytes en hexadecimale getallen.

» Bekijk de video

Voor het eerst hier?