PRIVACY BELEID

Inleiding

de iOS Academie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. de iOS Academie exploiteert onder andere iOS Academie.

De informatie die de iOS Academie over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. de iOS Academie houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de iOS Academie. Via roelf@iosacademie.nl kun je altijd contact opnemen met de iOS Academie.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van de iOS Academie is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan de iOS Academie niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal de iOS Academie -diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

de iOS Academie kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van de iOS Academie. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij de iOS Academie bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat de iOS Academie jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van de iOS Academie gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van de iOS Academie leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

de iOS Academie verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door de iOS Academie, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
 • om aanbiedingen (per email, telefoon, post, website of ander communicatie) te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan de iOS Academie op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan de iOS Academie een profiel van je opstellen;
 • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • om te voldoen aan de op de iOS Academie rustende wet- en regelgeving.

de iOS Academie bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie of per telefoon doen van aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). Uitsluitend indien jij de iOS Academie daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan de iOS Academie je elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen aan klantenservice@de iOS Academie.nl, onder vermelding van 'privacy'..

de iOS Academie kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van de iOS Academie te garanderen. Tevens zal de iOS Academie persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van de iOS Academie aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

de iOS Academie kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

de iOS Academie handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

de iOS Academie wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop de iOS Academie met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan klantenservice@de iOS Academie.nl onder vermelding van 'privacy'.

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien de iOS Academie niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan de iOS Academie je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. de iOS Academie schort de uitvoering van je verzoek op totdat je de iOS Academie de (nadere) specificatie hebt verstrekt. de iOS Academie stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal de iOS Academie het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet de iOS Academie verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van de websites van de iOS Academie je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

de iOS Academie maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt de iOS Academie gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van de iOS Academie je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Indien je niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een 'niet volgen cookie' op je computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van de iOS Academie geen gebruik kunt maken.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door de iOS Academie geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst de iOS Academie je naar het "help'' menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Google Analytics

De website de iOS Academie.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruikersvoorwaarden: Forum

De beheerders en moderators van dit forum zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden [tijdens het aanmelden als nieuw lid] erken je dat alle berichten op dit forum de mening en het gezichtspunt van jou als gebruiker zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster. Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Voorwaarden en aanwijzingen

De gebruiker zal geen kwetsende, aanstootgevende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, pornografische of anderszins onrechtmatige berichten plaatsen. De gebruiker zal Zich verder conformeren aan de van toepassing zijnde onderstaande regels.

Als een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden, of aanwijzingen van de forumbeheerders niet volgt, krijg de gebruiker een waarschuwing of kan meteen tijdelijk of permanent verbannen worden. Eventueel zal de service provider van de gebruiker op de hoogte worden gesteld van zijn gedrag afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

Privacy

Het IP-adres van de computer van de gebruiker wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op de computer van de gebruiker. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze voorwaarden te accepteren stemt de gebruiker ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder toestemming van de gebruiker tenzij het forumbeheer hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Huisregels van het forum

Plaatjes, teksten, links
 • Kwetsende, obscene, intimiderende, bedreigende, haatdragende, pornografische en discriminerende posts zijn verboden.
 • Geen aanstootgevende en/of shockerende opmerkingen, teksten of plaatjes plaatsen, leg bij twijfel het eerst even voor aan een moderator.
 • Hou je aan het onderwerp van het topic, off-topics zullen worden verwijderd.
 • Open topics in het (qua onderwerp) daarvoor bestemde forum.
 • Verkeerd geplaatste topics zullen worden verplaatst naar het juiste forum.
 • Links naar illegale zaken, spam en postings met (sluik) reclame zijn verboden, deze zullen worden verwijderd.
 • Verder mag een topic maar op één plaats binnen het forum worden neergezet. Dubbelposten is niet toegestaan. Kies het juiste forum en plaats niet hetzelfde bericht op verschillende subfora.
Privacy
 • Open geen topics over andere personen maar houd het bij voorkeur over onderwerpen.
 • Het openbaar maken van andermans verhalen, gegevens of chatlogs zonder diens toestemming is verboden.
 • Het is niet toegestaan om op dit forum teksten of berichten te plaatsen die afkomstig zijn uit een ander forum.
 • Plaats geen persoonlijke identiteitsgegevens openlijk op het forum. (Emailadres, persoonsgegevens).
Auteursrechten

Het is verboden om complete artikelen, verhalen of teksten te kopiëren in het forum. Slechts kleine stukjes mogen gebruikt worden in een posting. Dit dient dan vergezeld te gaan met een bronvermelding en een onderbouwing, argumentatie of mening. Het dient een eigen posting te zijn, met eigen geschreven tekst.

Verwijderen, samenvoegen, verplaatsen, splitsen, plaatsen, etc.

Reacties en berichten die in strijd zijn met de forumregels, zullen door de moderator zo snel mogelijk worden verwijderd. Wanneer dit gebeurt, zal er meestal een waarschuwing gestuurd worden naar de poster van het desbetreffende bericht. Ben je het niet eens met dit besluit, los dit dan met de moderator op. Open hierover dus geen nieuw topic op het forum, met je vragen en/of opmerkingen. Deze topic zal ook verwijderd worden, zodat de overzichtelijkheid van het forum gewaarborgd blijft.

Een moderator kan besluiten een topic te sluiten wanneer een topic uit de hand dreigt te lopen of niet meer actueel is. Bij het langdurig off-topic posten volgt eerst een waarschuwing, waarna een moderator tot sluiting van het topic kan overgaan bij het niet opvolgen van deze waarschuwing. Ook kan een moderator besluiten topics of postings te splitsen. samen te voegen en te verplaatsen.

Het beheer van de site heeft te allen tijden het recht alle berichten en onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen, samen te voegen en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

Eenmaal geschreven berichten blijven in principe op het forum staan. Desgewenst kunnen deze geanomiseerd of aangepast worden op verzoek van de schrijver ervan. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij een van de moderators.

Het verwijderen van topics of postings is alleen ter bepaling van het forumbeheer. Leden kunnen een met redenen omkleed verzoek indienen tot verwijdering van postings of topics. Het forumbeheer behoudt zich te allen tijde het recht toe, deze verzoeken te weigeren in het belang (van de leesbaarheid) van het forum.

Gebruikers

Je mag maar één gebruikersnaam aanmaken. Het gebruik van twee of meer gebruikersnamen wordt niet toegestaan. (In speciale gevallen en in overleg met het forumbeheer kan hier van afgeweken worden)

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

de iOS Academie behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. de iOS Academie adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien de iOS Academie wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 24 december 2009.