Forum Reglement van de iOS Academie

Huisregels van het forum

Plaatjes, teksten, links
 • Kwetsende, obscene, intimiderende, bedreigende, haatdragende, pornografische en discriminerende posts zijn verboden.
 • Geen aanstootgevende en/of shockerende opmerkingen, teksten of plaatjes plaatsen, leg bij twijfel het eerst even voor aan een moderator.
 • Hou je aan het onderwerp van het topic, off-topics zullen worden verwijderd.
 • Open topics in het (qua onderwerp) daarvoor bestemde forum.
 • Verkeerd geplaatste topics zullen worden verplaatst naar het juiste forum.
 • Links naar illegale zaken, spam en postings met (sluik) reclame zijn verboden, deze zullen worden verwijderd.
 • Verder mag een topic maar op één plaats binnen het forum worden neergezet. Dubbelposten is niet toegestaan. Kies het juiste forum en plaats niet hetzelfde bericht op verschillende subfora.
Privacy
 • Open geen topics over andere personen maar houd het bij voorkeur over onderwerpen.
 • Het openbaar maken van andermans verhalen, gegevens of chatlogs zonder diens toestemming is verboden.
 • Het is niet toegestaan om op dit forum teksten of berichten te plaatsen die afkomstig zijn uit een ander forum.
 • Plaats geen persoonlijke identiteitsgegevens openlijk op het forum. (Emailadres, persoonsgegevens).
Auteursrechten

Het is verboden om complete artikelen, verhalen of teksten te kopiëren in het forum. Slechts kleine stukjes mogen gebruikt worden in een posting. Dit dient dan vergezeld te gaan met een bronvermelding en een onderbouwing, argumentatie of mening. Het dient een eigen posting te zijn, met eigen geschreven tekst.

Verwijderen, samenvoegen, verplaatsen, splitsen, plaatsen, etc.

Reacties en berichten die in strijd zijn met de forumregels, zullen door de moderator zo snel mogelijk worden verwijderd. Wanneer dit gebeurt, zal er meestal een waarschuwing gestuurd worden naar de poster van het desbetreffende bericht. Ben je het niet eens met dit besluit, los dit dan met de moderator op. Open hierover dus geen nieuw topic op het forum, met je vragen en/of opmerkingen. Deze topic zal ook verwijderd worden, zodat de overzichtelijkheid van het forum gewaarborgd blijft.

Een moderator kan besluiten een topic te sluiten wanneer een topic uit de hand dreigt te lopen of niet meer actueel is. Bij het langdurig off-topic posten volgt eerst een waarschuwing, waarna een moderator tot sluiting van het topic kan overgaan bij het niet opvolgen van deze waarschuwing. Ook kan een moderator besluiten topics of postings te splitsen. samen te voegen en te verplaatsen.

Het beheer van de site heeft te allen tijde het recht alle berichten en onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen, samen te voegen en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

Eenmaal geschreven berichten blijven in principe op het forum staan. Desgewenst kunnen deze geanomiseerd of aangepast worden op verzoek van de schrijver ervan. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij een van de moderators.

Het verwijderen van topics of postings is alleen ter bepaling van het forumbeheer. Leden kunnen een met redenen omkleed verzoek indienen tot verwijdering van postings of topics. Het forumbeheer behoudt zich te allen tijde het recht toe, deze verzoeken te weigeren in het belang (van de leesbaarheid) van het forum.

Gebruikers

Je mag maar één gebruikersnaam aanmaken. Het gebruik van twee of meer gebruikersnamen wordt niet toegestaan. (In speciale gevallen en in overleg met het forumbeheer kan hier van afgeweken worden)